En värld av möjligheter

är ett utbildningsprojekt av Hotell- och restaurangfacket för att öka yrkesstoltheten, professionaliteten och kvaliteten i en av Sveriges snabbast växande näringar.

Kompetenshöjande utbildningar

En värld av möjligheter erbjuder kompetenshöjande utbildningsinsatser inom hotell- och restaurangbranschen i länen Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Växjö.

Företag som deltar i projektet kan anmäla sina anställda till utbildningar inom Service & bemötande, Specialiserad matlagning och Arbetsledning & ledarskap

Finansierat av Europeiska Socialfonden

Svenska ESF-rådet är den svenska grenen av Europeiska Socialfonden. Myndigheten finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

En värld av möjligheter finansieras från april 2018 till mars 2021.

Nätverksträffar

Kick-off!
5 mars, Växjö.
6 mars, Visby.
För anmälan och mer information, kontakta oss på info.varldavmojligheter@hrf.net.