En värld av möjligheter

är ett utbildningsprojekt av Hotell- och restaurangfacket för att öka yrkesstoltheten, professionaliteten och kvaliteten i en av Sveriges snabbast växande näringar.

Projektet utfördes från 2018 till och med december 2020

Kostnadsfri kompetensutveckling och validering

En värld av möjligheter har erbjudit helt kostnadsfria kompetenshöjande utbildningsinsatser för hotell och restaurang i Småland och på Gotland.

För arbetsgivare som vill kvalitetssäkra sin verksamhet ytterligare gavs även möjlighet till validering för kock, servis, hotellreception och hotellkonferens.

Finansierat av Europeiska Socialfonden

Svenska ESF-rådet är den svenska grenen av Europeiska Socialfonden. Myndigheten finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

En värld av möjligheter finansieras från april 2018 till januari 2021.