En värld av möjligheter

är ett utbildningsprojekt av Hotell- och restaurangfacket för att öka yrkesstoltheten, professionaliteten och kvaliteten i en av Sveriges snabbast växande näringar.

Kostnadsfri kompetensutveckling och validering

En värld av möjligheter erbjuder helt kostnadsfria kompetenshöjande utbildningsinsatser för hotell och restaurang i Småland och på Gotland.

För arbetsgivare som vill kvalitetssäkra sin verksamhet ytterligare finns även möjlighet till kostnadsfri validering för kock, servis, hotellreception och hotellkonferens.

Finansierat av Europeiska Socialfonden

Svenska ESF-rådet är den svenska grenen av Europeiska Socialfonden. Myndigheten finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

En värld av möjligheter finansieras från april 2018 till mars 2021.