En värld av möjligheter

är ett utbildningsprojekt av Hotell- och restaurangfacket för att öka yrkesstoltheten, professionaliteten och kvaliteten i en av Sveriges snabbast växande näringar.

Kompetenshöjande utbildningar

En värld av möjligheter erbjuder kompetenshöjande utbildningsinsatser inom hotell- och restaurangbranschen i länen Gotland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Företag som deltar i projektet kan anmäla sina anställda till utbildningar inom Service & bemötande, Specialiserad matlagning och Arbetsledning & ledarskap

Finansierat av Europeiska Socialfonden

Svenska ESF-rådet är den svenska grenen av Europeiska Socialfonden. Myndigheten finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

En värld av möjligheter finansieras från april 2018 till mars 2021.