En värld av möjligheter

är ett utbildningsprojekt av Hotell- och restaurangfacket för att öka yrkesstoltheten, professionaliteten och kvaliteten i en av Sveriges snabbast växande näringar.

Projektet pågick 2018 till och med 2020.

Kostnadsfri kompetensutveckling och validering

En värld av möjligheter har erbjudit kostnadsfria kompetenshöjande utbildningsinsatser för hotell och restaurang i Småland och på Gotland.

För arbetsgivare som vill kvalitetssäkra sin verksamhet ytterligare gavs även möjlighet till validering för kock, servis, hotellreception och hotellkonferens.

Finansierat av Europeiska Socialfonden

Projektet finansieras av Svenska ESF-rådet som är den myndighet som handlägger Europeiska socialfonden. Genom de fonder myndigheten handlägger finansieras projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.