Deltagande företag

I En värld av möjligheter deltar flertalet hotell, restauranger och caféer i länen Gotland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg. Några av dessa visas nedan.

Vill du också ansluta ditt företag till projektet? Hör av dig till oss så berättar vi mer.