Deltagande företag

I En värld av möjligheter har flertalet hotell, restauranger och caféer i länen Gotland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg deltagit. Några av dessa visas nedan.