Om projektet

En värld av möjligheter utbildar och validerar, helt kostnadsfritt, över 300 anställda inom hotell- och restaurangbranschen. Under våren 2019 har över 50 personer utbildats med goda resultat.

I höst fortsätter insatserna. 

Varför gör vi detta?

I Småland, på Öland och på Gotland ökar turismen stadigt från år till år. Det innebär spännande möjligheter, samtidigt som det ställer nya krav på kommuner och regioner i området. Behovet av en kvalitativ och hållbar lokal besöksnäring ökar och måste tillgodoses. Med En värld av möjligheter vill vi stötta er i just detta arbete.

Genom att kompetensutveckla och skapa tydliga karriärvägar inom hotell- och restaurangvärlden, förväntas arbetet med En värld av möjligheter locka fler människor till att arbeta i och utveckla branschen. Vi vet att motiverad och välmående personal är nyckeln till att få näringar att blomstra. Därför satsar vi på lättillgängliga och kostnadsfria insatser i form av kvalitetshöjande utbildningar, validering och informationsevent.

På gång

Nu samlar vi in lokal kännedom om hur projektets valideringsinsatser bäst kan göra nyttaMed validering menar vi branschens validering för kockar, service, reception och konferens.

Till hösten kommer projektet att informera om vad validering kan innebära, bland annat via informationsevent och nätverksträffar. Har du bra idéer eller vet någon som projektet borde utbyta idéer med gällande detta? Kontakta oss här.

 

Projektet tipsar

Hotell- och restaurangfacket har, i samarbete med Visita, Unionen och Prevent, tagit fram kostnadsfria webbutbildningar för att höja kompetensen inom arbetsmiljöfrågor:
– Schyst Vardag
– Säker Vardag
– Bättre Vardag

Schyst Vardag

Ingår i samtliga kompetensutvecklingsinsatser som bedrivs inom En värld av möjligheter.

Utbildningen handlar om arbetsmiljön i besöksnäringen ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Den ger verktyg för att känna igen och kunna förebygga diskriminering på arbetsplatsen.

Fakta varvas med interaktiva övningar och filmer.

Utbildningen kan genomföras individuellt eller som grupputbildning under ledning av en lärare.

Efter avslutad utbildning tilldelas eleven ett diplom/intyg.

Till utbildningen.

Säker Vardag

Denna utbildning handlar om att förebygga risken för hot och våld inom besöksnäringen.

Fakta varvas med interaktiva övningar och filmer.

Utbildningen kan genomföras individuellt eller som grupputbildning under ledning av en lärare.

Efter avslutad utbildning tilldelas eleven ett diplom/intyg.

Till utbildningen.

Bättre Vardag

Denna utbildning ger en mycket pedagogisk introduktion till arbetsmiljöfrågor inom hotell- och restaurangbranschen.

Fakta varvas med interaktiva övningar och filmer.

Utbildningen kan genomföras individuellt eller som grupputbildning under ledning av en lärare.

Efter avslutad utbildning tilldelas eleven ett diplom/intyg.

Till utbildningen.