Om projektet

Projektet ”En värld av möjligheter” ägs av Hotell- och restaurangfacket och samverkar med Visita och regioner. Projektet har utbildat och validerat över 300 anställda inom hotell- och restaurangbranschen i Småland och på Gotland. Projektets verksamhet är nu avslutat.

Varför gör vi detta?

I Småland, på Öland och på Gotland ökade turismen stadigt från år till år, innan coronapandemin slog till. Det innebär spännande möjligheter, samtidigt som det ställer nya krav på kommuner och regioner i området. Behovet av en kvalitativ och hållbar lokal besöksnäring ökar och måste tillgodoses. Med En värld av möjligheter har vi kunnat stötta besöksnäringen med just detta.

Genom att kompetensutveckla och skapa tydliga karriärvägar inom hotell- och restaurangvärlden, har arbetet med En värld av möjligheter förväntats locka fler människor till att arbeta i och utveckla branschen. Vi vet att motiverad och välmående personal är nyckeln till att få näringar att blomstra. Därför har vi satsat på lättillgängliga och kostnadsfria insatser i form av kvalitetshöjande utbildningar, validering och informationsevent.

 

Projektets framgångsfaktorer

Projektet startade i april 2018 och påbörjade sina utbildningsinsatser under 2019. Under två år har projektet genomfört kompetenshöjande insatser, i form av utbildningar, valideringar och event. Projektet har nu avslutat sin verksamhet.
Vi är mycket stolta över resultaten och tacksamma över alla som deltagit och bidragit på olika sätt för projektet att nå dessa resultat. 

Vill du veta mer om projektets resultat? Läs vår slutrapport här. Läs även utvärderingen om projektet som Ramböll Management Consulting har tagit fram.
Eller varför inte titta på vår film som visar projektets resultat och inspireras till vidare arbete med kompetensutveckling inom besöksnäringen.

Du kan även ta del av vår avslutande konferens om projektets resultat ”Så får vi personalen att stanna och trivas i besöksnäringen”. Där även Jens Dolk inspirerar till hållbarhetsarbete, såväl ekologiskt som socialt. Se konferensen här (Mötet startar ca 17:00 in i filmen)

 

Projektet tipsar

Hotell- och restaurangfacket har, i samarbete med Visita, Unionen och Prevent, tagit fram kostnadsfria webbutbildningar för att höja kompetensen inom arbetsmiljöfrågor:
– Schyst Vardag
– Säker Vardag
– Bättre Vardag

Schyst Vardag

Utbildningen handlar om arbetsmiljön i besöksnäringen ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Den ger verktyg för att känna igen och kunna förebygga diskriminering på arbetsplatsen.

Fakta varvas med interaktiva övningar och filmer.

Utbildningen kan genomföras individuellt eller som grupputbildning under ledning av en lärare.

Efter avslutad utbildning tilldelas eleven ett diplom/intyg.

Till utbildningen.

Säker Vardag

Denna utbildning handlar om att förebygga risken för hot och våld inom besöksnäringen.

Fakta varvas med interaktiva övningar och filmer.

Utbildningen kan genomföras individuellt eller som grupputbildning under ledning av en lärare.

Efter avslutad utbildning tilldelas eleven ett diplom/intyg.

Till utbildningen.

Bättre Vardag

Denna utbildning ger en mycket pedagogisk introduktion till arbetsmiljöfrågor inom hotell- och restaurangbranschen.

Fakta varvas med interaktiva övningar och filmer.

Utbildningen kan genomföras individuellt eller som grupputbildning under ledning av en lärare.

Efter avslutad utbildning tilldelas eleven ett diplom/intyg.

Till utbildningen.

Branschkoden

Få dina medarbetare att trivas och stanna med hjälp av Branschkoden!

För att underlätta ett framgångsrikt personalarbete har Hotell- och restaurangfacket och Visita samlat branschens bästa verktyg, mallar och checklistor i handboken ”Branschkoden”. Ett gratis och lättillgängligt verktyg för dig som är företagare inom besöksnäringen.

Ladda ner Branschkoden här.