Validering

Med validering kvalitetssäkras din verksamhet. Validerad personal stannar dessutom i snitt längre på företag som satsat på validering, vilket i sin tur förenklar rekryteringen. En vinst på många sätt för företaget helt enkelt.

Projektet erbjuder dig kostnadsfri validering av dina anställda, enligt branschmodellerna för kock, service, hotellreception och hotellkonferens.

Varför validering? 

Validering är en process där den som har erfarenhet inom ett yrke i branschen men saknar dokumentation kan få bevis på vad hen kan. Kompetensen bedöms på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt. Resultatet är ett intyg på kunskaper i yrket, samt vid behov ett papper på vad hen eventuellt behöver komplettera för att få en yrkestitel. Med dessa två dokument är personen sedan kvalitetssäkrad utifrån arbetsgivarens krav och behov.

Valideringen tar totalt cirka 10 dagar, där majoriteten av tiden sker direkt på arbetsplatsen och i produktion för att inte ta resurser från verksamheten.

Valideringen kan se på alla språk och vid eventuella tolkkostnader, finansieras även det av projektet.

Läs mer om processen
Vilka är UHR? 

UHR är besöksnäringens yrkesnämnd. Tillsammans med företrädare från branschen, samt lärare från Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet, har UHR arbetat fram en metod för validering. Den används inom fyra yrken: kockar, service, hotellreception och hotellkonferens.

Vill du validera din personal? 

Hör av dig till oss här